Kinderopvang

Een omgeving waar uw kind uniek is en het de ruimte krijgt om samen groot en sterk te worden.

Spelen op de kinderopvang
Spelen op de kinderopvang

Kinderopvang (0-4 jaar)

Voor de kleinste kinderen tussen 0-4 jaar biedt Eiland Marlyne hele dagopvang. Een fijne vertrouwde plek waar kinderen tijdens de afwezigheid van hun ouders kunnen opgroeien en ontwikkelen op hun eigen manier. De ervaren pedagogisch medewerk(st)ers beleven samen met jouw kleintje een fijne dag vol afwisseling. Van slapen tot spelen, samen creatief ontwikkelen of heerlijk spelen in de verschillende hoeken, op onderzoek buiten op het speelterrein, samen met andere vriendjes en vriendinnetjes maken we er iedere dag weer een fijne dag van. 

De hele dagopvang wordt aangeboden in verschillende groepen, een babygroep van 0-2 jaar, een peutergroep van 2-4 jaar of en verticale groep van 0-4 jaar. De dagopvang wordt aangeboden op maandag t/m vrijdag van 07:00 - 19:00 uur. 

Op Eiland Marlyne werken we met een pedagogisch beleid wat afgestemd is op de kinderen van nu. In het kort willen we hiermee zeggen dat ieder kind uniek is en op een eigenwijze en unieke manier zal ontwikkelen. Door een kind ons vertrouwen en vrijheid te geven zal je kind zich op hun eigen tijd en wijze ontplooien. We reageren op de behoefte van jouw kind en vertrouwen dat deze behoefte komt wanneer een kind eraan toe is. Maatstaven die vastleggen over wanneer een kind wat moet kunnen past dan ook niet in ons beleid. Door een gevarieerd en zoveel mogelijk biologisch aanbod dragen we bij aan een gezonde en bewuste ontwikkeling.

Spelen op de kinderopvang

Horizontale en verticale groepen

Eiland Marlyne werkt met verschillende groeps samenstellingen. Een babygroep waar kinderen van 0-2 jaar alle ruist en ruimte krijgen aangeboden om zich te ontwikkelen. Of en peutergroep voor kinderen van 2-4 jaar waar peuters samen op ontdekking gaan en zich gaan voorbereiden op de volgende stap in hun ontwikkeling. Op de verticale groep voor kinderen van 0-4 jaar leren kinderen van elkaar en door elkaar. Door samen op te groeien ontwikkeld je kind zich op een positieve manier.

Veel verschillende activiteiten


Tijdens de dag worden er verschillende activiteiten aangeboden zoals creatieve, muzikale en motorische activiteiten. Deze activiteiten prikkelen de zintuigen van je kind. Samen dansen en zingen, een boekje voorlezen en creatief met verschillende materialen dagen je kind uit zich te ontplooien.    

Hele- en halve dagopvang


K.O.V. Eiland Marlyne B.V. biedt op drie verschillende locaties hele- en halve dagopvang. Op onze locatie Eiland Marlyne zijn er drie groepen en op onze locatie Marlynetuin zijn er vier groepen. In het Multifunctionele gebouw Hof van Maxima vind u Marlynepolder. Marlynepolder heeft 2 groepen hele- en halve dagopvang.

Spelen op de kinderopvang

Openingstijden

Hele dagopvang is mogelijk tussen 7.00-19.00 uur en halve dagopvang tussen 7.00-13.00 uur of 13.00-19.00 uur voor 52 of 49 weken per jaar. Een groep bestaat uit negen, twaalf of zestien kinderen. Deze groepen worden begeleid door 2 of 3 pedagogisch medewerksters volgens de wet kinderopvang.


Ook op deze groepen geldt het '4 ogen principe' wat inhoudt dat er altijd een mogelijkheid is om elkaar te zien of te horen. Op deze manier kunnen de beroepskrachten elkaar controleren.
Spelen op de kinderopvang

Risico en gezondheidsbeleid

Jaarlijks wordt er een risico-inventarisatie uitgevoerd door de pedagogisch medewerksters van de groep op het gebied van veiligheid en gezondheid. Op iedere locatie is er een risico en gezondheidsbeleid. Hierin worden kleine en grote risico's beschreven en hoe hierin gehandeld wordt.
Spelen op de kinderopvang

Prijzen zijn inclusief echt alles!

Wij zijn niet van de verborgen extra's als het gaat om onze prijzen. Die zijn namelijke all-in. Maar dan ook echt. Denk aan gezonde voeding, verzorgingsproducten (ook luiers). What you see is what you get!