Het kansrijk

In "Het Kansrijk" bieden we kinderen met extra ondersteuningsbehoeften een stabiele en veilige plek waar ze de tijd, ruimte en kansen krijgen om deze ontwikkeling door te maken.

Risico en gezondheid dagopvang
Dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar

In het kort

Alle kinderen zijn gelijk en moeten gelijk worden behandeld. Klinkt logisch, toch?

Toch niet! Kinderen hebben tijd nodig om zich te ontwikkelen, met stimulerende kansen, positieve ervaringen en een steunend, liefdevol netwerk. Het ene kind heeft voor die ontwikkeling echter meer tijd nodig dan de ander. Wij geloven in leren als je leerbaar bent, maar ook de tijd krijgt om leerbaar te worden, zonder stempels.

In "Het Kansrijk" bieden we kinderen met extra ondersteuningsbehoeften een stabiele en veilige plek waar ze de tijd, ruimte en kansen krijgen om deze ontwikkeling door te maken. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. We geloven dat kinderen zich het beste kunnen ontwikkelen wanneer ze er zelf klaar voor zijn.

Klachtenreglement kinderopvang

Missie

We volgen een kind met vertrouwen en luisteren naar wat ze zelf willen doen en wanneer ze dit willen doen.

Met ons aanbod zorgen we ervoor dat ze zelf keuzes kunnen maken in hun ontwikkeling. Zo kunnen ze zich op hun tijd bewust worden van hun talenten en belangrijke, nieuwe vaardigheden ontwikkelen. We leren hen om hun talenten te leren kennen, maar ook om hun eigen grenzen en die van anderen te respecteren. Dit geldt voor denken, bewegen, omgaan met anderen, het aangaan van relaties en het omgaan met gevoelens.

Dat zorgt ervoor dat het kind zich prettig voelt, positief gedrag laat zien en groeit wanneer ze er klaar voor zijn.

Over Eiland Marlyne Kinderopvang

Samenwerken

Samenwerking is belangrijk wanneer we genoeg en passende aandacht willen geven aan elk individueel kind in de groep. Hoe meer variaties in ontmoetingen hoe meer een kind kan leren.

In "Het Kansrijk" werken kinderen, ouders, hulpverlenende instanties en scholen samen om kinderen de tijd en ruimte te geven die zij nodig hebben voordat ze naar het regulier onderwijs of, wanneer dit nodig blijkt, naar speciaal onderwijs gaan.

Ouders kennen hun kind het best en zijn voor ons de belangrijkste schakel. We vinden het dan ook belangrijk om de ouders op verschillende manieren bij de ontwikkeling van hun kind te betrekken. De samenwerking is daarbij gebaseerd op gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid.

Elke drie maanden wordt er met de ouders en alle betrokken partijen gesproken over de voortgang van de ontwikkeling, op basis daarvan wordt een route bepaald die bij het kind past.

Wat bieden wij?

Alle kinderen hebben speciale talenten. We helpen hen om deze talenten te ontdekken en te ontwikkelen, zodat ze meer zelfvertrouwen krijgen. In "Het Kansrijk" bieden we individuele ondersteuning, zodat kinderen kunnen meedoen in het reguliere systeem en een kansrijke toekomst hebben.

Op de groep volgen we een vast dagritme dat is afgestemd op wat kinderen nodig hebben: tijd om te spelen, te eten en te rusten. We vinden gezonde en gevarieerde voeding belangrijk.

De ruimte en materialen om hen heen zijn belangrijk om uitdaging te bieden voor de ontwikkeling. In "Het Kansrijk" gebruiken we speelgoed dat natuurlijk is en op verschillende manieren kan worden gebruikt, zonder goede of foute manier.

Bij jonge kinderen is spelen en ontdekken belangrijk om de wereld om hen heen te begrijpen. We bieden verschillende activiteiten aan, zoals muziek, dans, beweging en creatief bezig zijn met verschillende materialen, om hun interesse te wekken en hun ontwikkeling te ondersteunen. We letten op alle gebieden van ontwikkeling.

In "Het Kansrijk" creëren we een ruimte waarin sociale relaties, de omgeving en de ondersteuning van de ontwikkeling, kinderen en ouders de veiligheid geven om te ontdekken, om te gaan met leermomenten en bovenal om kansen te benutten.


 

Vakantieopvang in omgeving Barendrecht

De route naar Het Kansrijk

Organisaties als het CJG, RIBA en het schoolbestuur constateren of het kind in aanmerking komt voor "Het Kansrijk". Samen met de ouders kijken wij welke route bij het kind en gezin past. Daarbij kijken we ook naar de bekostiging. Er zijn verschillende mogelijkheden en instanties die gezamenlijk de financiële kant dragen, maar als ouder betaal je altijd het deel dat je kan dragen.

Wij zoeken naar een balans tussen tijd in "Het Kansrijk", tijd op school of de opvang en de vrije tijd. Deze verdeling zal met elk gesprek weer worden geëvalueerd en indien daar behoefte aan is, aangepast worden.

Openingstijden dagopvang

Zie je kansen in ons rijk?

Kansrijk wordt 40 weken per jaar van 8:30 uur tot 14:00 uur aangeboden voor kinderen van 3 tot 5 jaar en 7 maanden. In de reguliere schoolvakanties zijn wij gesloten.

"Het Kansrijk" is inclusief vers fruit, onbeperkt drinken en een gezonde lunch. Het is mogelijk om de uren uit te breiden naar de BSO of HEDO.