Over Eiland Marlyne

Hieronder vind je informatie onze kinderopvang, beleid en Algemene Voorwaarden.

Over Eiland Marlyne Kinderopvang
Over Eiland Marlyne Vacatures

Over Eiland Marlyne

Eiland Marlyne is een kinderopvangorganisatie in Barendrecht met zes locaties. Bij ons groeien kinderen op in vertrouwen. En kunnen ze volop spelen, knutselen en lekker buiten zijn. Wij bieden een omgeving waar kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. In hun eigen tempo en op hun eigen manier. Ieder kind is uniek toch? 


Een gezonde geest in een gezond lichaam: wij voeren daarom een gezond, hoofdzakelijk biologisch voedingsbeleid. 

Meer over Eiland Marlyne

Werken bij Eiland Marlyne

KOV Eiland Marlyne zoekt altijd fijne collega’s! Weten welke vacatures er momenteel beschikbaar zijn? je vind ze rechts onder het kopje 'Vacatures'.


Reageren?

Wil je reageren op een van de functies hiernaast? Of informeren naar anderemogelijkheden? Neem dan contact met op ons via het contactformulier of telefoonnummer: 0180-557983


Vacatures

KOV Eiland Marlyne zoekt collega’s! Momenteel hebben wij de volgende vacatures:


Reageren?

Wil je reageren op een van de functies? Neem dan contact met op ons via het contactformulier of telefoonnummer: 0180-557983


Over Marlyne

Als ouders van 3 jonge kinderen voelden we duidelijk wat we wilden. Een opvang waar een kind kind mag zijn. Waar het thuiskomen is en waar je in alle veiligheid de wereld in het klein mag gaan ontdekken. Op jouw tempo en op jouw manier. En dat alles samen met pedagogisch medewerkers die van hun passie hun werk hebben gemaakt.


Ieder kind heeft een drang om de wereld te ontdekken. Maar ook zeker de wereld in zichzelf, hun Zelf. Hoe ontdekken ze die? Doormiddel van hun zintuigen. Horen zien voelen proeven en aanraken. We zijn allemaal redelijk bekend met horen en zien, maar hoe zit het met voelen? Hoe voel jij je na een dag werken? Bij Marlyne zijn we bewust bezig om ieder stukje van een kind er te laten zijn. De focus ligt niet alleen op de eerste woordjes maar zeker ook hoe een kind zich voelt.

Holistische benadering

Op Marlyne werken we met een holistische benadering. Maar wat betekend dat nou? Letterlijk betekend holisme ‘het geheel’. Het gaat dus uit van balans en verbinding. Je kindje is in verbinding met zichzelf, met jou als ouder en met de wereld om zich heen.


Op Marlyne schenken we aandacht aan het fysieke, persoonlijke, sociale, emotionele en spirituele welzijn van kinderen naast de cognitieve aspecten van leren. Als je kindje leert kruipen ontwikkeld het zich niet alleen fysiek maar er gebeuren nog zoveel meer dingen in bijvoorbeeld het sociale en emotionele aspect. Hij wil bijvoorbeeld naar jou als ouder kruipen om contact te maken, of naar een blokken toren die je zo mooi om kan gooien (cognitieve aspect).

Algemene voorwaarden kinderopvang

Opvoeden in vertrouwen 

Hoe mooi is het als ieder kind op zijn eigen manier op zijn eigen tijd mag ontwikkelen. Opvoeden in vertrouwen, niet altijd even makkelijk maar zo waardevol voor een kind. We beoordelen een kind niet maar volgen een kind vanuit vertrouwen. Een peuter die zindelijk gaat worden houd er nu eenmaal geen rekening mee dat er een statistisch gemiddelde is wanneer een kind zindelijk zou kunnen worden. Nee, een kind wordt zindelijk wanneer hij er klaar voor is, precies op het juiste moment! Wij hebben het zelf als ouders bevrijdend ervaren om niet in hokjes of curves te moeten denken. Zo begon onze jongste te praten met 3 jaar en is hij daarna nooit meer gestopt.

Kinderen van deze tijd

Steeds vaker zien en horen we over kinderen die hooggevoelig zijn. Oftewel, kinderen van deze tijd. Juist deze kinderen vragen om vernieuwing, om vertrouwen om te mogen zijn wie ze zijn. Gevoelige kinderen die hoogsensitief kunnen reageren en het gevaar lopen te worden bestempeld als een moeilijk kind.


Stel je eens voor dat wij als volwassenen duizenden kleine antennes op ons hoofd plaatsen die heel de dag optimaal ontvangst hebben en overspoelt worden met wat er om ons heen gebeurd. Geluiden die hard binnen komen, spanning en onrust die we opnemen, verwachtingen van onze omgeving die we heel sterk voelen en ga zo maar door.

Wij bewegen mee

Hoe krijgen we dat geordend in ons hoofd? Als volwassenen zouden we er al uitgeput van kunnen raken, laat staan de kinderen die nog geen volgroeid brein hebben om deze prikkels te kunnen verwerken.

En met die gedachten in ons achterhoofd bewegen we binnen Marlyne mee met deze tijd. Volgen we kinderen zonder ze te beoordelen, lopen we naast elkaar, dagen we ze uit maar respecteren ook de rust die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen tot een evenwichtig volwassen mens.

Over het beleid van Eiland Marlyne

Beleid

Eiland marlyne B.V. gaat er vanuit dat ieder kind uniek is en dat het zich ontwikkelt op zijn eigen manier, op basis van aanleg, binnen de mogelijkheden die hem daartoe worden aangeboden.

De omgeving en de wisselwerking tussen kinderen en volwassenen zijn daarbij belangrijk.

meer over beleid


Ziektebeleid

Ziektebeleid

Eiland Marlyne probeert een gezonde leefomgeving voor de kinderen te scheppen door onder andere de groepen en het speelgoed schoon te houden, regelmatig (buiten) te spelen en het niet toelaten van zieke kinderen. Helaas kan Eiland Marlyne niet de verzorging en rust geven die noodzakelijk is voor een ziek kind.

Meer over ziektebeleid
Medicatiebeleid kinderopvang Eiland Marlyne

Medicatiebeleid

Eiland Marlyne werkt volgens de Wet Bescherming op de beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Deze wet houdt in dat Eiland Marlyne beschermt is tijdens het geven van medicatie. Medicijnen dienen altijd in de originele verpakking te zitten en er behoort een bijsluiter aanwezig te zijn.


Voordat een pedagogisch medewerker een kind medicatie mag toedienen moet een ouder/verzorger altijd een medicijnformulier ondertekenen. Op deze manier blijft de ouder/verzorger eindverantwoordelijk voor het geven van medicatie.

Hygienebeleid kinderopvang

Hygiëne

Eiland Marlyne hanteert ten aanzien van de voedselhygiëne, de hygiënecode voor kleine instellingen in de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. Eiland Marlyne voldoet hiermee aan het Warenwetbesluit levensmiddelenhygiëne.

Bij een bezoek van de Keuringsdienst van Waren, kan Eiland Marlyne aantonen dat het voldoet aan de eisen die in de Warenwet worden gesteld. Eiland Marlyne heeft zelf inzicht dat zij veilig voedsel verstrekt aan de kinderen.

Alle producten, die beperkt houdbaar zijn en/of gekoeld staan, worden door Eiland Marlyne voorzien van een sticker met de datum waarop het product in de koelkast gaat. Op deze manier kan Eiland Marlyne zelf inzien hoelang een product in de koeling staat en tot wanneer dit houdbaar is.

Tevens werkt Eiland Marlyne met een kalibreersysteem, wat inhoudt dat de thermometers in de koelkasten met regelmaat geijkt worden.

Algemene voorwaarden kinderopvang

Privacyprotocol

Eiland Marlyne werkt volgende de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze wet regelt dat persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Eiland Marlyne beslist aan de hand van het doel hoelang de gegevens bewaard blijven met een minimum termijn van 2 jaar.


Algemene voorwaarden

Wilt u meer weten over betaling, annulering en aansprakelijkheid? Dit leest u op de pagina algemene voorwaarden.

Klachtenreglement kinderopvang

Klachtenreglement

Indien de klacht gerelateerd is aan een overeenkomst met Eiland Marlyne, zoals een factuur of een contract, wordt dit met de directie besproken.


Wanneer u als ouder een klacht heeft over de dienstverlening handelt Eiland Marlyne volgens haar interne klachtenprotocol. Er wordt door de directie of leidinggevende contact opgenomen met de betreffende ouder en de klacht wordt besproken.

Meer over Klachtenreglement
Pedagogisch beleid kinderopvang

Pedagogisch beleid

De ouder is de primaire opvoeder. Op Eiland Marlyne is er eveneens sprake van opvoeding.  Eiland Marlyne is een partner in de verzorging en opvoeding. In overleg met de ouders vullen wij de thuissituatie aan. De opvang is een verlengstuk in de opvoeding van kinderen. Er vindt een wisselwerking plaats tussen pedagogisch medewerker en ouder(s) over het 'hoe' en 'wanneer' van de ontwikkeling van hun kind.

meer over pedagogisch beleid


Beleid (vervolg)


Medewerk(st)ers en stagiaires

Onze medewerk(st)ers werken allen op basis van de CAO kinderopvang. Dit betekent dat vaste pedagogisch medewerk(st)ers binnen onze kinderopvang in het bezit zijn van relevante diploma's en de juiste beroepshouding kunnen aannemen. Marlyne werkt volgens de beroepscode die opgesteld is voor mensen die beroepsmatig werkzaam zijn in de kinderopvang. Er werken minimaal twee gediplomeerde pedagogisch medewerk(st)ers op een groep. Verscheidene medewerk(st)ers bezitten een diploma EHBO of bedrijfshulpverlening. Daarnaast zijn er ook stagiaires aanwezig. Deze stagiaires zijn afkomstig van de opleiding VMBO, MBO en/of HBO en staan ten alle tijden boventallig.

Aannamebeleid

Vanaf de wachtlijst wordt er gekeken of uw kind aan de beurt is voor een plaatsing binnen onze kinderopvang organisatie. Op het moment dat er een plaats beschikbaar is, wordt er een aanbieding gedaan. Deze is 7 dagen geldig. Op het moment dat de aanbieding getekend retour is ontvangen, is de plaatsing een feit. Wanneer het een inschrijving betreft van een broertje en/of zusje van een reeds geplaatst kind of een wijziging betreft van een bestaande plaatsing hebben deze voorrang op de externe wachtlijst.

Plaatsing

De opvang start vanaf de overeengekomen startdatum. 

Net als volwassenen hebben kinderen de tijd nodig om te wennen. Daarom vinden wij het belangrijk dat uw kind 2 dagdelen voor aanvang een kijkje komt nemen. Dit is goed voor het kind, de ouder maar zeker ook voor de pedagogisch medewerk(st)er in de groep. Het is belangrijk dat de ouders en de pedagogisch medewerk(st)er zoveel mogelijk informatie uitwisselen en toewerken naar een wederzijds vertrouwen. Deze dagen worden tijdens het kennismakingsgesprek met de pedagogisch medewerk(st)er gepland. Tijdens dit gesprek worden verschillende punten besproken.

U kunt denken aan:

- de interesse van uw kind
- eetgewoonte en het eventuele slaapritme
- beperkingen en allergieën
- uw eigen specifieke wensen

Na deze wenperiode zal de opvang zoals afgesproken in het plaatsingsbewijs van start gaan.

Dagindeling

07:00 - 09:00 uurbinnenkomst
09:00 - 09:30 uurvers fruit
09:30 - 09:45 uurtoilet / verschoonmoment
09:45 - 11:30 uuractiviteiten
11:30 - 12:15 uurlunch
12:15 - 12:30 uurtoilet / verschoonmoment
12:30 - 15:00 uuractiviteiten
15:00 - 15:15 uurtoilet / verschoonmoment
15:15 - 15:45 uurtussendoortje
15:45 - 16:30 uuractiviteiten
16:30 - 16:45 uurtoilet / verschoonmoment
16:45 - 17:15 uurrauwkost
17:15 - 19:00 uurhalen van de kinderen en overdracht


Wanneer u uw kind brengt is er ruimte voor een persoonlijke overdracht en een afscheidsmoment afgestemd op uw wensen. Zo zal ieder kind positief aan de nieuwe dag beginnen.

Voeding en verzorging

De kinderen eten iedere dag vers brood, beleg, fruit en krijgen kwaliteitsproducten te drinken zoals: melk, karnemelk, water met vers fruit, en siroop. Sommige kinderen mogen vanuit geloofsovertuiging, dieet of allergie bepaalde producten niet eten. Er wordt met ieder kind afzonderlijk rekening gehouden. Als er voor een kind speciale producten aangeschaft moeten worden dan wordt dat door Eiland Marlyne verzorgd. Door op verschillende manieren te eten zoals met mes en vork of uit het vuistje word er bewust omgegegaan met 'manieren'. 

Ook worden er op deze manier spelenderwijs vaardigheden aangeleerd met betrekking tot de grove- en fijne motoriek. Door het aanbieden van verschillende smaken en structuren zal er bijgedragen worden aan de ontwikkeling van de eetgewoonten. Eten is op ons dagverblijf een feest, door positief te stimuleren en een kind veelvuldig te belonen zal een op zich 'moeilijke eter' positief uitgedaagd worden.

Eiland Marlyne verzorgt ook de flesvoeding en de luiers. Er word gebruik gemaakt van kwalitatief hoogwaardige verzorgingsproducten. Als uw kind een allergie heeft zorgt Eiland Marlyne voor een alternatief in overleg met u als ouder(s). Wij vragen u verschoonkleding mee te geven voor het geval de kleding van uw kind vies wordt. Op Eiland Marlyne is spelen, knutselen en het buitenspelen voor ieder kind het belangrijkst. Kleding mag voor deze onderdelen geen belemmering zijn. Hiermee word bedoelt dat kinderen alles mogen doen. Het is dan ook raadzaam uw kind 'speelkleding' aan te trekken. Ieder kind heeft een eigen bakje voor zijn of haar spulletjes.

Extra dagen en/of het ruilen van dagen

Kinderen komen op contract op vaste dagen van de week, natuurlijk is er de mogelijkheid om voor uw kind een extra dag af te nemen. De afdeling planning bekijkt of er een plaats beschikbaar is op de eigen stamgroep van uw kind. Wanneer er op de stamgroep van uw kind geen plaats beschikbaar is heeft u de mogelijkheid een plaatst af te nemen op een andere groep. Voor een extra dag worden kosten in rekening gebracht, deze zijn terug te vinden op de prijslijst. Ook is er een mogelijkheid een dag te ruilen. Deze ruildag brengt geen kosten met zich mee, wel dient de ruildag plaats te vinden binnen een week. Een extra dag of een ruildag vraagt u vooraf aan per mail of via onze klantenportal, na bevestiging is de extra dag of ruildag een feit.

Eigendommen van kinderen

Kinderen mogen hun eigen speelgoed meenemen naar ons dagverblijf, maar we spreken met u als ouder af dat de verantwoording voor het kwijtraken of stukgaan van speelgoed bij de ouder blijft.
Dit geldt ook voor een spelcomputer, tablet of een mobiele telefoon. In overleg met de leiding, wordt er een plekje gezocht om het speelgoed even apart te leggen. Op deze manier kan er zo min mogelijk verwarring ontstaan.
Kinderen zijn op de BSO zelf verantwoordelijk voor het opruimen en kwijtraken van hun eigen speelgoed. 

Ziektebeleid (vervolg)

Eiland Marlyne probeert een gezonde leefomgeving voor de kinderen te scheppen door onder andere de groepen en het speelgoed schoon te houden, regelmatig (buiten) te spelen en het niet toelaten van zieke kinderen. Helaas kan Eiland Marlyne niet de verzorging en rust geven die noodzakelijk is voor een ziek kind. Daarnaast is het zo dat op een plaats waar veel kinderen bij elkaar zijn besmettelijke ziekten zich snel verspreiden. Daarom kan Eiland Marlyne kinderen met een besmettelijke ziekte niet toelaten.

Kinderen kunnen niet op de opvang komen als zij:
- ongewoon hangerig zijn
- huilerig of ontroostbaar zijn
- koorts boven de 38,5 graden hebben
- krentenbaard, ontstoken ogen of diarree hebben
- andere kinderziektes hebben die hierboven niet genoemd zijn.

Als kinderen op de opvang ziek worden, worden ouder(s)/verzorger(s) ingelicht. In overleg wordt bepaald wat nodig is voor het kind.

Klachtenreglement (vervolg)

Indien de klacht gerelateerd is aan een overeenkomst met Eiland Marlyne, zoals een factuur of een contract, wordt dit met de directie besproken. Wanneer u als ouder een klacht heeft over de dienstverlening handelt Eiland Marlyne volgens haar interne klachtenprotocol. Er wordt door de directie of leidinggevende contact opgenomen met de betreffende ouder en de klacht wordt besproken.

Soms kan een klacht naar tevredenheid besproken worden en is een telefoongesprek of een afspraak met de leidinggevende en/of directie voldoende. Mocht dit niet voldoende blijken kan de ouder een klacht schriftelijk binnen 6 weken indienen. De locatiemanager draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie van een klacht. De ouder ontvangt schriftelijk of per e-mail een oordeel over de klacht met daarbij de termijn waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd. 

Leidt deze klacht niet tot een oplossing dan heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie. Het Klachtenloket Kinderopvang voorziet in bemiddeling. Mocht deze bemiddeling niet leiden tot het gewenste resultaat heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang.
Een ouder heeft ook altijd de mogelijkheid om rechtstreeks contact te leggen met de geschillencommissie zonder de interne procedure te volgen. 

Geschillencommissie

Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.geschillencommissie.nl Het interne klachtenprotocol ligt ter inzage op de locatie.

Pedagisch beleid (vervolg)

Het  pedagogisch beleid is gebaseerd op vijf uitgangspunten, deze uitgangspunten zijn van toepassing op kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

Delen van opvoedingsverantwoordelijkheid met ouders 

De ouder is de primaire opvoeder. Op Eiland Marlyne is er eveneens sprake van opvoeding.  Eiland Marlyne is een partner in de verzorging en opvoeding. In overleg met de ouders vullen wij de thuissituatie aan. De opvang is een verlengstuk in de opvoeding van kinderen. Er vindt een wisselwerking plaats tussen pedagogisch medewerker en ouder(s) over het 'hoe' en 'wanneer' van de ontwikkeling van hun kind. De manier van opvoeding verschilt echter onder meer door de deelname aan de groep en de aanwezigheid van 'professionele opvoeders' (de pedagogisch medewerkers).

Zelfvertrouwen, eigenwaarde en respect 

Kinderen en ouders dienen op een respectvolle manier te worden benaderd. Verschillen tussen de kinderen worden als verrijking van de groep beschouwd. Om te kunnen 'groeien', moet het kind zich thuis voelen. Het personeel op het kinderdagverblijf dient uit te stralen dat elk kind en zijn of haar ouder(s) geaccepteerd en uniek zijn op het kinderdagverblijf. Kinderen worden op een positieve, opbouwende manier benaderd

Zelfstandigheid, zelfredzaamheid - tegenover - vertrouwdheid, geborgenheid en veiligheid 

De pedagogisch medewerker zoekt het evenwicht tussen geborgenheid en veiligheid aan de ene kant en uitdagingen aan de andere kant. Veiligheid en geborgenheid bieden de basis voor zelfvertrouwen. Uitdagingen vormen de basis voor zelfstandigheid. Als deelnemer van de groep leren kinderen met elkaar rekening houden. Jonge kinderen kijken op naar oudere kinderen en oudere kinderen helpen de jongere kinderen. Er moet ook vrijheid zijn voor eigen keuzen, bijvoorbeeld om deel te nemen aan georganiseerde activiteiten of om vrij te spelen. Binnen de groep zijn er duidelijke regels. Deze zijn niet bedoeld als een keurslijf. Zij dienen om de veiligheid te garanderen en de ruimte te scheppen voor elk kind om zich te ontplooien. Eiland Marlyne gaat er vanuit dat negatief gedrag altijd om te buigen is naar positief gedrag, zodat een kind zich gewaardeerd blijft voelen. Op Eiland Marlyne werken we dan ook met een positieve benadering. Voor een kind op de buitenschoolse opvang heeft Eiland Marlyne gepaste activiteiten om de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid te stimuleren, afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van het kind. Naast het belonen van positief gedrag is het belangrijk een vertrouwde sfeer te scheppen waarin kinderen fouten durven maken, boos durven worden en hun gevoelens kunnen uiten.

De ontwikkeling van het kind 

Op Eiland Marlyne worden de kinderen op allerlei manieren uitgedaagd.  Eiland Marlyne is echter geen school. 'Leren' is niet verplicht. Kinderen 'groeien' door het aanbieden van activiteiten die aansluiten bij hun leefwereld. Hun cognitieve, lichamelijke, sociale en emotionele ontwikkeling wordt gestimuleerd door een gevarieerd aanbod van activiteiten.

Signalering en uitwisseling 

Ten slotte, kan Eiland Marlyne een functie vervullen door tijdig problemen te signaleren. Voor een juiste signalering wordt gebruik gemaakt van het observatie instrument KIJK, waarin observatie methodes benoemd worden. Wanneer een kind naar de basisschool gaat, werken we met een overdrachtsdocument van KIJK.   

Voor specifieke problematiek zal er gericht gezocht worden naar een passende methode. Hiervoor gebruiken we het protocol, opvallende ontwikkelingsgebieden.

Ouders wordt een omgeving aangeboden waarin zij met andere ouders en met pedagogisch medewerkers ervaringen kunnen uitwisselen en bij problemen naar de juiste instanties verwezen kunnen worden. Pm ‘ers hebben een signaalfunctie bij ontwikkelingsproblemen. Ze kunnen ouders adviseren, maar hebben geen beslissende taak hierin. Bij problemen in de ontwikkeling zal er een gesprek plaatsvinden tussen de directie en de ouder(s)/ verzorger(s). Naar aanleiding van dit gesprek worden er eventuele stappen ondernomen voor professionele hulp. Eiland Marlyne streeft ernaar de professionele hulp zoveel mogelijk binnen de kinderopvang plaats te laten vinden.

Op onze locatie Marlynedycke wordt er gewerkt met een aangepast beleid

Op de locatie aan de Middeldijk 35 te Barendrecht is er een uitgebreide, functionele, spontane en uitdagende buitenschoolse opvang (BSO) gerealiseerd.

Met veel mogelijkheden voor zelfontplooiing, stimulering van de zelfredzaamheid, stimulering van nieuwe ideeën en creatieve impulsen. De kinderen kunnen dit in verschillende vormen aangeboden krijgen. 

De werkwijze 

Er zijn verschillende ruimtes waar de kinderen kunnen spelen. Zo is er de theaterruimte, het atelier, de keuken, het internet cafe, de game hoek, de spelletjes kamer en een grote speelzolder. Samen met de pedagogisch medewerk(st)er kiezen kinderen in welke ruimte ze willen spelen. De pedagogisch medewerk(st)er zal sturen waar nodig is en het kind positief stimuleren. De kinderen kennen geen vaste groep en hoeven niet van te voren aan te geven waarmee ze die dag willen spelen, natuurlijk is het mogelijk in meerdere ruimtes die dag te spelen. 

Oudercommissie


Graag willen wij de oudercommissie aan u voorstellen. Samen met de directie van Eiland Marlyne hebben wij een gezamenlijk doel. Namelijk het streven naar een kwalitatief hoogwaardige opvang van onze kinderen zodat zij kunnen opgroeien in een gezonde, veilige, gezellige en stimulerende omgeving. Ook zijn wij beschikbaar als partner voor de directie van Eiland Marlyne in het nemen van organisatorische beslissingen.

De oudercommissie heeft adviesrecht in bijvoorbeeld de volgende zaken: kwaliteit, beleid en prijs. Het doel van de oudercommissie is om op een positieve manier input te leveren met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken op de kinderopvang.

Onze kinderen brengen net als die van u een deel van hun tijd door bij Eiland Marlyne. Wij willen graag betrokken zijn bij deze opvang. In de regel werkt een oudercommissie veel op de achtergrond, wij willen echter ook graag bereikbaar zijn voor collega-ouders. Houdt u er rekening mee dat indien er zeer dringende zaken zijn, of zaken die alleen uw eigen kind betreffen u dit in eerste instantie altijd opneemt met de groepsleiding of de directie.

Uiteraard kunt u daarna ook bij ons terecht met uw vragen. Mocht u actief willen deelnemen aan de oudercommissie, laat het ons weten! U kunt ons bereiken via ons emailadres oc@eilandmarlyne.nl

Vacature


KOV Eiland Marlyne zoekt collega’s!

Momenteel hebben wij de volgende vacatures:


Reageren?

Wil je reageren op een van de bovenstaande functies? Neem dan contact met op ons via het contactformulier of telefoonnummer: 0180-557983

arrow_drop_up arrow_drop_down